Californian Quail in pinyon tree
Californian Quail in pinyon tree
Californian Quail in pinyon tree